Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. se za zapojil do osvěty a důležitosti připomenutí si odkazu Gregora Johana Mendela

V letošním roce uplyne 200 let od narození Gregora Johanna Mendela, přírodovědce, zakladatele genetiky a objevitele základních zákonů dědičnosti. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi se zapojil do oslav tohoto výročí a připravil vzdělávací a propagační akce. Oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. Vás zve na seminář „Příspěvek J. G. Mendela ke šlechtění hospodářských zvířat“, který se koná ve středu 23. března 2022 v Praze Uhříněvsi.


Seminář „Příspěvek J. G. Mendela ke šlechtění hospodářských zvířat“ 23. března 2022 představí široké veřejnosti současné výsledky výzkumu oddělení genetiky a šlechtění v návaznosti na práci zakladatele genetiky J. G. Mendela.

ONLINE PŘIPOJENÍ 

ORGANIZACE
Ing. Ludmila Zavadilová, CSc.
zavadilova.ludmila@nullvuzv.cz

Ing. Zdenka Veselá, Ph.D.
vesela.zdenka@nullvuzv.cz


 

 

SEMINÁŘ – PŘEDNÁŠKY

9:30 Tomáš Urban
OD MENDELOVÝCH ELEMENTŮ K MODERNÍMU ŠLECHTĚNÍ ZVÍŘAT“

10:00 Karel Novák
GENETIKA MODELU HRACHU A DŮSLEDKY PRO ŽIVOČIŠNOU GENETIKU“

10:30 Alexandra Novotná
GENETICKÉ VYHODNOCENÍ SKOKOVÉ VÝKONNOSTI A LINEÁRNÍHO POPISU VE SPORTOVNÍ POPULACI KONÍ V ČESKÉ REPUBLICE“

11:00 Eva Kašná
AKTUÁLNÍ SMĚRY VE ŠLECHTĚNÍ DOJENÉHO SKOTU“

11:30 Michal Milerski
PŘÍSPĚVEK ŠLECHTĚNÍ OVCÍ K PRÁCI J. G. MENDLA A NAOPAK“

12:00 Eliška Žáková
ŠLECHTĚNÍ PRASAT – KDE JSME A KAM SMĚŘUJEME“

12:30 Alena Svitáková
AKTUÁLNÍ SMĚRY VE ŠLECHTĚNÍ MASNÉHO SKOTU“

ONLINE PŘIPOJENÍ

 

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce