Mezinárodní workshop fyziologie výživy

Dne 3. srpna 2022 uspořádalo oddělení Fyziologie výživy a jakosti produkce ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i. mezinárodní workshop zabývající se studiem látek obsažených v semenu konopí setého (Cannabis sativa) a využitím této rostliny v potravinářství a krmivářství. Čestným hostem byl  Davide Lanzoni, student postgraduálního studia z University in Milan, Department of Veterinary and Animal Sciences s prezentací výsledků výzkumu zabývající se výživovými a funkčními aspekty alternativních složek potravin a krmiv pocházejících právě z konopí setého.


PREZENTACE

Lucie Malá1,2, Eva Skřivanová1,2
Antibacterial effect of hemp seed extract against Salmonella enterica / Antibakteriální účinky extraktu z konopného semínka proti Salmonella enterica
1 Institute of Animal Science Prague Uhrineves / Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha Uhříněves
2 Czech University of Life Sciences Prague / Česká zemědělská univerzita v Praze

Davide Lanzoni3, Carlotta Giromini3
Evaluation of nutritional and functional aspects of alternative feed/food ingredients: the case of hemp-based products / Hodnocení nutričních a funkčních aspektů alternativních složek krmiv/potravin: produkty na bázi konopí
3 Department of Veterinary Medicine and Animal Science, Universita degli studi di Milano, Italy / Oddělení veterinární medicíny a živočišné výroby, Milánská univerzita, Itálie

Michaela Englmaierová1, Miloš Skřivan1
Results of an experiment with hemp seed and flaxseed in a mixed feed for hens / Výsledky pokusu s konopným a lněným semínkem v krmné směsi pro slepice
1 Institute of Animal Science Prague Uhrineves / Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha Uhříněves

Tomáš Taubner1, Marian Czauderna4
Analysis of cannabinoids in the various samples by HPLC system / Analýza kanabinoidů v různých vzorcích s použitím HPLC
1 Institute of Animal Science Prague Uhrineves / Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha Uhříněves
4 The Kielanowski Institute of Animal Physiology and Nutrition, Polish Academy of Sciences, Jabłonna, Poland / Kielanowského institut živočišné fyziologie a výživy, Polská akademie věd, Jabłonna, Polsko

VÚŽV v.v.i. > Aktuality