Úspěšná prezentace Výzkumného ústavu živočišné výroby na mezinárodním agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích

Ve dnech 25. až 30. srpna 2022  se Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. aktivně prezentoval na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích ve společném stánku resortních výzkumných ústavů Ministerstva zemědělství v pavilonu T1. V expozici, kde VÚŽV formou letáků a posterů prezentoval nejen praktické výsledky výzkumu, ale i způsob popularizace výzkumu, se uskutečnilo několik pracovních jednání se zástupci univerzit, odběrateli, ale také spolupracujícími firmami a společnostmi. Velký zájem ze strany veřejnosti byl o způsobu a formě poradenství ve VÚŽV.


Expozici resortních výzkumných ústavů Ministerstva zemědělství v pavilonu T1 navštívil prezident České republiky Miloš Zeman se svou paní.


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality