Zveme Vás do Uhříněvsi na seminář Věda o hospodářských zvířatech v Čechách a na Moravě

Oddělení genetiky a šlechtění pořádá dne 9. listopadu 2022 odborný seminář Věda o hospodářských zvířatech v Čechách a na Moravě. Seminář se uskuteční v zasedací místnosti hlavní budovy Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi.

PROGRAM

Bioekonomické modely a jejich využití v českém šlechtění
Ing. Zuzana Krupová, Ph.D.

Ekonomické souvislosti výroby mléka na českých farmách
Ing. Jan Syrůček, Ph.D.

Využitelnost vážených matic při selekci na exteriérové vlastnosti holštýnského skotu v ČR
Ing. Michaela Brzáková, Ph.D.

Použití genomických postupů u holštýnského skotu v ČR
Ing. Jiří Bauer, Ph.D. Ing. Jiří Šplíchal, Ph.D.

Regionální meeting EAAP v Nitře, 23. – 26. dubna 2023, Nitra proč se zúčastnit?
prof. Radovan Kasarda, Ph.D., Doc. Juraj Candrák, Ph. D.


POZVÁNKA

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce