Domácí luskoviny – ekonomicky a nutričně hodnotná krmiva

Dne 5. prosince se ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i. (VÚŽV) uskutečnil workshop s názvem „Domácí luskoviny – ekonomicky a nutričně hodnotná krmiva a Výsledky projektu „Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace““. Workshop byl pořádán členy oddělení Výživy a krmení hospodářských zvířat a představil výsledky řešení projektu Dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) MZERO0178 a Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV) „Domácí bílkovinné plodiny ve výživě skotu“ (QK21010344).


Byla prezentována témata – testování kvality krmiv pomocí in vivo bilanční stravitelnosti, nutriční hodnota amarantu pro krmení přežvýkavců, sklizeň a konzervace luskovin pěstovaných na dvou lokalitách a předběžné výsledky nutriční hodnoty hrachu, bobu, lupiny žluté a úzkolisté na pracovišti VÚŽV a výsledky nutriční hodnoty hrachu na pracovišti NutriVet, s.r.o.


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality