V roce 2023 pro vás připravujeme webináře, semináře, konference, výstavy, akce pro veřejnost

V roce 2022 se nám podařilo zrealizovat dvacet seminářů, konferencí, workshopů, školení, prezentovali jsme se na výstavách a veletrzích, zapojili se do oslav 200 let od narození Gregora Johanna Mendela, uskutečnili výchovně vzdělávací programy pro žáky základních škol a studenty středních škol a gymnázií. Připravili jsme pro Vás souhrnný plán akcí, které plánujeme uskutečnit v roce 2023.

PLÁN AKCÍ VÚŽV 2023

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce