Prezentace Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. a Národního centra pro genetické zdroje zvířat na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně

Ve dnech 22. až 26. dubna 2023  připravil Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. v pavilonu P brněnského výstaviště dvě expozice. První expozice byla společná s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v. v. i., druhá prezentovala a propagovala Národní centrum pro genetické zdroje zvířat. VÚŽV je podle zákona Ministerstva zemědělství (MZe) garantem a koordinátorem programu ochrany genetických zdrojů hospodářských zvířat.

VÚŽV se snaží propagovat a popularizovat zemědělství, vytvořit pozitivní vztah k němu a přiblížit ho dětem a mládeži. A to nejen na své experimentální farmě v Netlukách, kde již sedmým rokem probíhá výchovně vzdělávací projekt MZe ŠKOLA NA FARMĚ, ale také popularizačně naučná stezka „Věda na polích a ve stájích“ s podtitulem PŘÍBĚH POTRAVIN.

Proto VÚŽV navázal spolupráci se Zemědělským svazem ČR a v rámci projektu Najdi se v zemědělství připravil jako doprovodný program pro Národní výstavu hospodářských zvířat  společnou naučnou stezku, která měla dvanáct stanovišť. Byla představena národní plemena zvířat – český strakatý skot, česká červinka, přeštické černostrakaté prase, bílé a hnědé kozy, šumavské a valašské ovce, kůň starokladrubský, norický, belgický a huculský. Na stanovišti Národního centra pro genetické zdroje si děti získané poznatky ověřovaly ve vědomostním testu. Naučné stezky se zúčastnilo 460 žáků základních škol, které po skupinách naučnou stezkou provázeli studenti Střední školy v Tišnově.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality