Zveme Vás do pavilonu T1 českobudějovického výstaviště na 49. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka

49. ročník Země živitelky začíná ve čtvrtek 24. srpna 2023. Podtitulem letošního ročníku je „Na cestě k udržitelnosti“. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. se bude prezentovat společně s ostatními výzkumnými institucemi Ministerstva zemědělství ve společné expozici v pavilonu T1 českobudějovického výstaviště. Těšíme se na Vás!


Země živitelka je největší a nejvýznamnější akcí svého druhu, zaměření a rozsahu, určená pro odbornou i laickou veřejnost,  zaměřující se na zemědělský sektor napříč všemi jeho obory v České republice a na Slovensku. Agrosalon propaguje i české potraviny.

Pravidelnou součástí Země živitelky je prestižní soutěž o nejlepší vystavený exponát ZLATÝ KLAS.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. do soutěže Zlatý klas přihlásil dva exponáty – VÚŽV Zlatý klas 2023.

Těšíme se na Vás v pavilonu T1.

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce