Mongolští specialisté v Uhříněvsi

Ve čtvrtek 29. června Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi přivítal v rámci projektu rozvojové spolupráce (Aid For Trade) „ Mongolsko: Prohloubení odborných znalostí mongolských veterinářů a pomoc při zřízení první modelové veterinární záchranné stanice“ čtyři mongolské specialisty, veterinární lékaře.


Úvodní prezentaci o činnosti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. přednesl ředitel VÚŽV Dr. Ing. Pavel Čermák. Po té následovala diskuze na téma alternativních krmných plodin, vhodných pro pěstování v klimatických podmínkách Mongolska a také realizace edukativních, výchovně vzdělávacích programů VÚŽV pro děti a mládež.

Na účelovém hospodářství VÚŽV v Netlukách se mongolští specialisté seznámili s moderními zásadami chovu skotu a telat, krmivy, s diagnostikou rotavirů a s přístrojovou a měřící technikou. S odbornými znalosti a zkušenostmi z provozu farmy je seznámila Ing. Gabriela Malá, Ph.D. a Veronika Paldusová.

Hlavním cílem projektu rozvojové spolupráce ČR s partnerským státem je „Prohloubení odborných znalostí mongolských veterinářů a pomoc a předání know-how při zřízení první modelové veterinární stanice v Mongolsku. Projekt je zaměřen na vzdělávání mongolského odborného personálu, který své dovednosti bude uplatňovat ve prospěch chovatelů a pastevců.

Realizátorem projektu je Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. pod Ministerstvem průmyslu a obchodu.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality