Naučná stezka v Netlukách

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. v Uhříněvsi připravil pro veřejnost naučnou stezku v Netlukách. Tři zastavení jsou podél chodníku z Uhříněvsi do Netluk u farmy a jedno zastavení před Starým dvorem v Netlukách.


Informační panely mají za cíl seznámit veřejnost s historií a současností nejen města Uhříněves, ale i s počátky VÚŽV v Uhříněvsi, historií Starého dvora a hospodařením farmy v Netlukách.

Na info tabulích je spousta informací, fotografií, ale i poučení.


https://www.facebook.com/vuzv.cz

 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality