Biosekurita – základ ochrany chovů před zavlečením původců infekčních chorob

Česká technologická platforma pro zemědělství, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. a Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. ve spolupráci s Veterinární univerzitou Brno a Mendelovou univerzitou v Brně si Vás dovolují pozvat na seminář VÚVeL ACADEMY „Biosekurita – základ ochrany chovů před zavlečením původců infekčních chorob“.


PROGRAM:
8.30–9.00 Registrace účastníků
9.00–9.15 Zahájení semináře – doc. MVDr. Pavel Novák, CSc. (VÚŽV)
9.15–10.00 Program biosekurity – nedílná součást prevence antimikrobiální rezistence v chovechdoc. MVDr. Pavel Novák, CSc. (VÚŽV)
10.00–10.45 Význam a zásady biosekurity v průběhu odchovu telatIng. Gabriela Malá, Ph.D. (VÚŽV)
10.45–11.30 Management biosekurity v chovech prasat, zkušenosti a výhledyMVDr. Daniel Šperling (technický manager CEVA SANTE ANIMALE)
11.30–12.15 Přestávka/oběd
12.15–13.00 Prevence onemocnění končetin skotu a biosekuritadoc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček, Ing. Lucie Landová (MENDELU)
13.00–13.45 Perspektivy použití antimikrobiálních látek pro racionální léčbu bakteriálních chorob hospodářských zvířatprof. MVDr. Jiří Smola, CSc. (VETUNI)
13.45–14.30 Snižování rizik vzniku a šíření antimikrobiální rezistence ve stádech dojnicMVDr. Josef Prášek, Ph.D. (VETUNI)
14.30–15.00 Závěrečná diskuse, ukončení semináře

REGISTRACE: on-line, na odkazu www.vri.cz/prihlaseni

 

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce