Úspěch na poli reprodukční biotechnologie u skotu – narození telete z kryokonzervovaného embrya vyprodukovaného in vitro

Dne 31. srpna 2023 se na farmě Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Netlukách narodil zdravý býček z embrya vyprodukovaného in vitro. Jedná se o pokračování pokusu, který je součástí projektu Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV) s názvem „Nové postupy pro záchranu ohrožených populací hospodářských zvířat“ QK1910156. Býček narozený na farmě v Netlukách pochází z embrya, které bylo před přenosem kryokonzervováno.


Oddělení biologie reprodukce očekává narození telete čistokrevného plemene zařazeného do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů. Dne 12. 7. 2023 se úspěšně uskutečnil přenos kryokonzervovaného IVF embrya plemene Česká červinka. Březost byla potvrzena 30 dní po přenosu pomocí sonografického vyšetření. Narození tohoto čistokrevného telete patřících do genetických zdrojů by mohlo přinést do budoucna novou možnost záchrany populace genetických zdrojů v České republice.


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality