Vychází Ročenka chovu skotu v České republice za rok 2022

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. a Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. vydává již tradiční Ročenku chovu skotu v České republice za rok 2022. Ročenka  vychází každoročně již více než 20 let, poskytuje čtenářům ucelený přehled o hlavních výsledcích a ukazatelích v chovu skotu v v České republice v uplynulém roce a zároveň poukazuje na hlavní trendy v tomto významném agrárním odvětví v posledních několika letech.

 


V ročence jsou statistické údaje za produkci mléka a jatečného skotu, výsledky kontroly užitkovosti, vybrané údaje z ústřední evidence a mnoho dalšího. Za Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. se na tvorbě ročenky podílel Ing. Jan Syrůček, Ph.D. Ročenka je zdarma ke stažení na webu Českomoravské společnosti chovatelů:

ČMSCH


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality