Bonitace chovu přeštického černostrakatého prasete ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Kostelci nad Orlicí

V areálu pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí se 19. září 2023 uskutečnila bonitace nukleového šlechtitelského chovu přeštického černostrakatého prasete.

 

BONITACE PRASAT

Hodnocení zvířat provedla komise složená ze zástupců firmy Chovservis a. s. Hradec Králové, v komisi zasedl také ředitel Svazu chovatelů prasat, z. s.  Ing. Jan Stibal a vedoucí oddělení chovu prasat VÚŽV Ing. Miroslav Rozkot, CSc. Chov v Kostelci nad Orlicí zahrnuje třináct prasnic a 7 kanců.

 

Do chovu bylo klasifikováno 8 prasniček a 4 kanečci. Předseda komise Ing. Miroslav Kolář zdůraznil zejména vyrovnanost zvířat a zlepšení reprodukčních parametrů chovu. Chov v Kostelci nad Orlicí opět obhájil status nukleového chovu, tedy nejvyšší kategorie šlechtitelských chovů přeštického plemene, které mají mimořádný význam pro populaci této genetické rezervy. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě akce, a to jak zaměstnancům oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí, tak také studentům, kteří v rámci odborné praxe pomohli s přípravou zvířat.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality