Přijďte s námi oslavit Den Země a 30 let Toulcova dvora!

9.4.2024

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. se podílí na oslavách 30. let Toulcova Dvora! VÚŽV bude mít na Oslavě Dne země na Toulcově dvoře tři stanoviště. Můžete se těšit na workshop tradiční techniky zdobení vajec: voskový reliéf s Mistryní lidové umělecké tvorby a členkou Asociace malířů a malířek kraslic ČR, Ing. Lenkou Volkovou, na […]

ŠKOLA NA FARMĚ v roce 2024 aneb Raději jednou vidět než stokrát slyšet

20.3.2024

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. v Uhříněvsi je již několik let zapojen do programu vzdělávání a popularizace zemědělství. Umožňuje žákům základních škol a jejich pedagogům seznámit se přímo v provozních podmínkách farmy s chovem hospodářských zvířat. Program se nazývá ŠKOLA NA FARMĚ. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. si tak klade za úkol alespoň […]

První zasedání vědecké rady Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i.

30.1.2024

V úterý 16. ledna 2024 se uskutečnilo první zasedání vědecké rady VÚŽV. Na programu bylo projednání předložené periodické zprávy Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) za rok 2023, spolu s oponentním posudkem. Současně byly představeny projekty vědy, výzkumu a inovací, které byly ukončeny v roce 2023.

Co připravujeme v roce 2024

22.1.2024

V přehledu plánovaných aktivit Výzkumného ústavu živočišné výroby v. v. i.  na rok 2024 jsou workshopy, semináře, kurzy, akce pro veřejnost, veletrhy, výstavy a vědecké konference.

Přednáška a expozice VÚŽV v Národním zemědělském muzeu

22.1.2024

Národní zemědělské muzeum v Praze připravilo pro veřejnost tradiční lednovou akci, tentokrát s názvem Letenské prase & Letenský masopust. Na informačních panelech Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. se návštěvníci mohli dozvědět o historii chovu prasat na území Čech a Moravy, jak je dnes prase v našich končinách vykrmováno a o plemeni přeštického černostrakatého […]

Rozhovor ředitele VÚŽV Dr. Ing. Pavla Čermáka s redaktorem Asociace soukromého zemědělství v ČR Tomášem Zavadilem

2.1.2024

Zemědělský výzkum v ČR probíhá na celé řadě institucí s rozmanitým zaměřením. Různými tématy spojenými s chovem hospodářských zvířat se zabývá Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.  Nejen o možnostech aplikace výsledků výzkumu zaměřeného na živočišnou výrobu do zemědělské praxe hovoří ředitel VÚŽV Dr. Ing. Pavel Čermák