Veřejná debata o welfare koní – Kůň 2023 na výstavišti v Lysé nad Labem

Součástí tradiční výstavy KŮŇ v Lysé nad Labem byla letos  i veřejná debata na aktuální a společností citlivě vnímané téma welfare (životní pohody) koní. Mezi pozvanými hosty nechyběla doc. Ing. Jitka Bartošová, Ph.D., zástupce Výzkumného ústavu živočišné výroby.


Z diskuse jasně vyplynul zájem všech zúčastněných o výborné životní podmínky koní, a to bez ohledu na jejich využití a nad rámec legislativně daných požadavků, které formulují nezbytné minimum. Nastavené standardy chovu a zacházení s koňmi je třeba upravovat podle aktuálních poznatků. K tomu je třeba lépe propojit stávající systém profesionálního vzdělávání s výsledky vědy a výzkumu, a efektivně využít zkušenosti ze zemí, které jsou v oblasti welfare pokročilejší. Souběžně je třeba podchytit početnou skupinu lidí mimo profesní sféru a nabídnout jim dostatečné možnosti celoživotního vzdělávání a získání potřebných biologických a chovatelských znalostí a dovedností. Welfare (česky pohoda nebo životní pohoda) je často užívaným termínem, ne vždy je však vnímáno v celé šíři svého obsahu. V dnešní době už „netýrání“, dobrý fyzický stav a uspokojivé produkční (pracovní, sportovní) výsledky zvířete samy o sobě neznamenají dobrou úroveň welfare; nedílnou součástí je dobrý mentální stav zvířete. K prohřeškům vůči pohodě zvířat je čím dál citlivější i laická veřejnost, zejména u druhů chovaných pro mimoprodukční účely a zábavu člověka.

Oddělení etologie VÚŽV, v.v.i., se transferem poznatků o životních potřebách a welfare zvířat dlouhodobě zabývá a poskytuje informační background státní správě, vysokému školství i chovatelské praxi. Pracovní skupina pro chování a welfare koní byla součástí projektu Evropské komise AWIN, který se systémem hodnocení welfare koní zabýval.

Záznam veřejné debaty je možné vyslechnout zde: Různé pohledy na welfare koní: Netýrání a životní pohoda jsou vzdálené | Jezdci.cz

VÚŽV v.v.i. > Aktuality