Biolog Jaroslav Petr v pořadu České televize

Biolog  prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi se zajímá nejen o komunikaci zvířat s okolím a popularizuje tento vědní obor spolu se svými kolegy. Napsal také úspěšnou knihu Desatero smyslů, kde schopnosti živočichů komunikovat blíže rozebírá.


 

Pořad ČT2  SNÍST HADA

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality