Ředitel Dr. Ing. Pavel Čermák a PhDr. Věra Přenosilová prezentovali Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. na Sympóziu Agrosym 2023 v Bosně a Hercegovině.

Ve dnech 5. až 8. října 2023 se konalo v Bosně a Hercegovině 14. mezinárodní zemědělské sympózium AGROSYM 2023. Agrosym je každoroční platformou pro mezinárodní vědeckou debatu o zemědělství, potravinářství, rozvoji venkova, životním prostředí a lesnictví. Pořadateli sympózia jsou Faculty of Agriculture, University of East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina a Faculty of Agriculture, University of Belgrade, Serbia.

V letošním roce na tomto sympoziu prezentoval Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. ředitel Dr. Ing. Pavel Čermák a PhDr. Věra Přenosilová z oddělení Koordinace a plánu výzkumu. Účastníkům sympózia byla představena činnost Výzkumného ústavu živočišné výroby a dosažené vědecké výsledky. Za prezentaci s názvem „THE CALCULATION OF GHG EMISSIONS OF CULTIVATED CROPS AND USAGE OF THESE CROPS IN FEED MIXTURES IN ANIMAL NUTRITION“ obdržel Dr. Ing. Pavel Čermák a Ing. Eva Weisbauerová, Ph.D. spolu s dalšími čestný Certifikát. Prezentaci výzkumných záměrů DKRVO 2023 prezentovala PhDr. Věra Přenosilová formou posteru s názvem „THE DEVELOPMENT OF LIVESTOCK IN MULTIFUNKCIONAL AGRICULTURE“.

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality