Tradiční Farmářský den ve Velké Chyšce u Pacova

Již tradiční Farmářský den ve Velké Chyšce se uskuteční v úterý 7. listopadu 2023 v kulturním zařízení obce Velká Chyška u Pacova. Seminář organizuje Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i., Českou akademií zemědělských věd, Odborem živočišné výroby a Zemědělským družstvem Velká Chyška.PROGRAM
:

Aktuální dopad společné zemědělské politiky na české zemědělce.
Ing. Bohumil Belada, Agrární komora ČR

Srovnání produkce, soběstačnosti a ekonomiky chovu dojnic napříč státy EU.
Ing. Jan Syrůček, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha Uhříněves

Jak odhalit a odstranit slabá místa v chovu dojnic.
Ing. Antonín Lopatář, Milkprogres – poradenství

Porovnání strategií řízení reprodukce z hlediska nákladovosti ve stádech dojeného skotu“
Ing. Markéta Schreinerová, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha Uhříněves

Jak vyrobit kvalitní siláže?
prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc., Mendelova Univerzita v Brně

REGISTRACE:   beckova.ilona@nullvuzv.cz

 


 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce