Seminář Aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat

Výzkumný ústav živočišné výroby, oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat pořádá seminář, kde budou představeny aktuální poznatky využití genomiky ve šlechtění hospodářských zvířat i genů obecné odolnosti u skotu. Tyto vědeské výsledky byly získány v tomto roce pracovníky oddělení. Doufáme, že vědecká i odborná chovatelská veřejnost ocení náš vědecký výzkum i přínosy, který z něj vyplynuly.


Seminář se koná v zasedací místnosti hlavní budovy VÚŽV, v prvním patře.
Program semináře:
9:00 registrace
9:30 úvod
9:40 odborné přednášky

Ing. Zdeňka Veselá, Ph.D.: Genomické plemenné hodnoty pro sonografické
měření nejdelšího zádového svalu u plemene aberdeen angus.

Ing. Eva Kašná, Ph.D.: Odhad genomických plemenných hodnot s referenční
populací zahrnující krávy s domácí užitkovostí

11:00 přestávka
11:15 odborné přednášky
Krupa, E., Žáková, E., Krupová, Z., Bauer, J., Moravčíková, N., Vrtková, I.:
Využití dat pro odhad genomických plemenných hodnot prasat.
Dr. Karel Novák, CSc.: Variabilita genů TLR přirozené imunity u skotu
a funkční dopady.
12:45 diskuze
13:00 zakončení

Registrace na adrese: Renata Prošková, e-mail: proskova.renata@nullvuzv.cz
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Přátelství 815, 104 00
VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce