Turecká delegace ve VÚŽV

Ve čtvrtek 2. 11. 2023 se uskutečnilo pracovní jednání zástupců z Turecka a VÚŽV. Delegace se zajímala o navázání spolupráce v oblasti nákupu inseminačních dávek našeho skotu a provedení genomických analýz býků z Turecka.


Pracovního jednání se zúčastnil ředitel Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i., Dr. Ing. Pavel Čermák, výkonný ředitel Svazu holštýnského skotu ČR doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc., emeritní pracovník VÚŽV, v. v. i. prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., vědecký pracovník z oddělení Genetiky a šlechtění hospodářských zvířat Ing. Emil Krupa, Ph.D. a z oddělení Biologie reprodukce Mgr. Kristýna Vacková.

Za tureckou delegaci se pracovního jednání zúčastnil Dr. İlker Ünal z Mezinárodního střediska pro výzkum hospodářských zvířat, Onur Öztürk, investor a člen představenstva společnosti Kalen a farmář, pan Serkan Baybora.

Byla navázána další spolupráce díky propracovanému systému analýzy a zpracování genomických dat plemenných býků. Pan İlker Ünal se zabývá ochranou genetických zdrojů hospodářských zvířat Turecka, stejně tak jako Národní centrum pro genetické zdroje zvířat ve spolupráci s oddělením Biologie reprodukce a Genetiky a šlechtění hospodářských zvířat. I v této oblasti by se v budoucnu mohla naskytnout potenciální spolupráce. Delegace navštívila také farmu v Netlukách, kde se mohla seznámit s chovem České červinky a Českého strakatého skotu, patřících do genových zdrojů hospodářských zvířat.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality