Vydavatel Elsevier gratuluje doc. Ing. Zdeňku Volkovi, Ph.D. za publikování pěti open acces článků mezi lety 2020-2022

doc. Ing. Zdeněk Volek, Ph.D. z oddělení Fyziologie výživy a jakosti produkce a Centra transferu technologií obdržel od předního světového vědeckého vydavatele Elsevier certifikát s gratulací za publikování pěti open access* článků mezi lety 2020 až 2022. Zároveň byl jeden z článků spojen s programem OSN – Sedmnáct cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs).


Zmíněné vědecké články, na nichž se spolupodíleli i další autoři naleznete na následujícím odkazu:

 ČLÁNKY ZDENĚK VOLEK

 

*(open access je bezplatný neomezený online přístup k vědecké literatuře a k odborným informacím, zejména k plným textům vědeckých článků publikovaných v recenzovaných časopisech, monografiím, konferenčním publikacím a dalším cenným informačním zdrojům).

VÚŽV v.v.i. > Aktuality