XVII. celostátní seminář Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků

Dne 29. 11. 2023 od 9:00 se koná v „Aule“ areálu České zemědělské univerzity v Praze již XVII. celostátní seminář s mezinárodní účastí s názvem „Nové směry v intezivních a zájmových chovech králíků“, který pořádá Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Česká vědecká králičí asociace, z. s. ve spolupráci s Českým svazem chovatelů, z. s. a Zemědělskou společností při ČZU v Praze, z. s.


Účast na semináři je zdarma na základě povinné registrace.

Přihlášky zasílejte na e-mail: zita@nullaf.czu.cz, případně telefonicky na čísle 224 383 053.

Do přihlášky uvádějte jméno a příjmení, adresu/sídlo firmy (IČO), kontaktní e-mail (povinný). Přihlášku zašlete nejpozději do 31. 10. 2023. Po tomto datu nebude možné pro účastníky zajistit sborníky. Bude zajištěno drobné občerstvení nebo bude možné využít místní kavárnu, případně jiná stravovací zařízení v areálu.

Kontaktní osoba: Ing. Elena Kudrnová, kudrnova.elena@nullvuzv.cz, tel. +420 267 009 625, mob.+420 607 744 845

Program semináře:

8:00 – 9:00            Prezence účastníků semináře

9:00 – 9:30            Zahájení semináře

9:30 – 11:00          Odborné přednášky

11:00 – 11:30        Přestávka

11:30 – 12:30        Odborné přednášky

12:30 – 13:00        Diskuze a ukončení semináře

 

 


VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce