Seminář Aktuální směry v chovu prasat a představení nové knihy o chovu prasat

Dne 7. 12. 2023 se uskuteční v zasedací místnosti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi seminář „Aktuální směry v chovu prasat“. Na semináři bude představena nová kniha o chovu prasat, kterou vydává nakladatelství Profi Press a spolupodílelo se na ní i šest autorů z VÚŽV.


 

Na Semináři vystoupí:

Ing. Miroslav Rozkot, CSc., Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

prof. MVDr. Jiří Smola, CSc., Veterinární univerzita Brno

doc. Ing. Pavel Nevrkla, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně

Ing. Jan Boudný, Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Registrace účastníků od 9:00 hod.

Začátek 9:30 hod.

Svoji účast potvrďte do 5.12.2023 na e-mail: kostelec@nullvuzv.cz, nebo na tel. 494 323 291

Účast na semináři je bezplatná.

Seminář je organizován za podpory projektu QK 23020085

V nakladatelství Profi Press vychází nová kniha Chov prasat. S některými autory knihy se budete moci setkat přímo na semináři.  Cílem této knihy je aktualizovat informace o chovu prasat, jako je zdraví prasat, reprodukce prasat, technika a technologie chovu prasat a výživa a krmení prasat. Zároveň autoři chtějí odpovědět na otázky spojené s problematikou chovu prasat v době, kdy čelíme novým výzvám, jakými je problematika zabezpečení chovu, zejména při nebezpečí zavlečení nových nákaz. Kniha také poskytuje základní informace o ekonomice chovu a o zpeněžení jatečně upravených těl prasat. Autoři doufají, že v jednotlivých kapitolách čtenáři naleznou to, co od této knihy očekávají a možná, že najdou i inspiraci k zamyšlení se nad vlastními chovatelskými postupy a že informace z této knihy využijí v jejich práci, a tím přispějí i k dalšímu rozvoji chovu prasat.

Autoři knihy:

                    prof. MVDr. Jiří Smola, CSc. – Veterinární univerzita Brno
                    doc. Ing. Naděžda Kernerová, CSc. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
                    doc. Ing. Pavel Nevrkla, Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně
                    Ing. Jan Boudný – Ústav zemědělské ekonomiky a informací
                    doc. MVDr. Pavel Novák, CSc. – VÚŽV
                    Ing. Alena Lustyková, Ph.D. – VÚŽV
                    Ing. Soňa Frydrychová, Ph.D. – VÚŽV
                    Ing. Jaroslava Bělková, Ph.D. – VÚŽV
                    Ing. Eva Weisbauerová, Ph.D. – VÚŽV
                    Ing. Gabriela Malá, Ph.D. – VÚŽV
                    Ing. Tamara Rudinskaya, Ph.D. – Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Mediální podpora semináře – ProfiPress
Seminář se koná s podporou firmy Agrico s.r.o. Třeboň
VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce