Ministr zemědělství Mgr. Marek Výborný ve VÚŽV

Ve čtvrtek 30. 11. 2023 navštívil Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi ministr zemědělství Mgr. Marek Výborný. Pracovního jednání s ředitelem VÚŽV se účastnili náměstci VÚŽV pro výzkum, účelovou činnost a ekonomiku.


Ředitel VÚŽV Dr. Ing. Pavel Čermák představil činnost a hospodaření VÚŽV. Mgr. Marek Výborný se seznámil s laboratoří oddělení Biologie reprodukce za přítomnosti Ing. Josefa Fulky, DrSc. K závěru své návštěvy si ministr prohlédl hospodářství v Netlukách, kde VÚŽV chová plemena skotu zařazená do  Národního programu konzervace a využití genetických zdrojů českou červinku a českou straku. Mgr. Marek Výborný poděkoval za přijetí, jednalo se o jeho první návštěvu Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. ve funkci ministra zemědělství.

Marek Výborný o VÚŽV

MZE o VÚŽV

VÚŽV v.v.i. > Aktuality