XVII. celostátní seminář Nové směry v intenzivních chovech králíků

Dne 29. 11. 2023 od 9:00 se konal v „Aule“ areálu České zemědělské univerzity v Praze XVII. celostátní seminář s mezinárodní účastí s názvem „Nové směry v intezivních a zájmových chovech králíků“, který pořádala Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Česká vědecká králičí asociace, z. s. ve spolupráci s Českým svazem chovatelů, z. s. a Zemědělskou společností při ČZU v Praze, z. s.


Na semináři vystoupilo osm přednášejících s následujícími odbornými přednáškami:

  • Současná situace v chovech králíků v ČR

Mgr. Lucie Kupcová a Ing. Jitka Leiblová, Ph.D. z Ministerstva zemědělství, Odbor živočišných komodit a ochrany zvířat

  • Chov králíků – legislativa

MVDr. Markéta Kopečná, Ph.D. z Městské veterinární správy v Praze SVS

  • Chov brojlerových králíků z hlediska praxe

MVDr. Tomáš Beránek z Rabbitu Trhový Štěpánov, a. s.

  • Vývoj zastoupení a exteriérové kvality plemen králíků chovaných v ČR (přednáška online)

MVDr. Vlastimil Šimek z Veterinární univerzity Brno

  • Krmení a nutriční potřeby králic

doc. Ing. Zdeněk Volek, Ph.D. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i.

  • Zdravotní situace  chovech králíků aktuálně

MVDr. Miloslav Martinec, Ph.D. z Českého svazu chovatelů, z. s.

  • Využitie nutraceutík v systéme kŕmenia králikov: praktická prípadová štúdia

Ing. Ľubomír Ondruška, Ph.D. z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra – VÚŽV Nitra

  • Vliv genotypu a systému ustájení na agresivní chování a počet zraněných samic a králíčat v podmínkách malé farmy

Ing. Ondřej Krunt z České zemědělské univerzity v Praze, Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů,

Katedry chovu hospodářských zvířat.

 

Po každé přednášce následovala diskuze s účastníky semináře na daná témata. Seminář navštívilo okolo stotřiceti účastníků.

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality