Křest knihy Chov prasat na semináři Aktuální směry v chovu prasat

Dne 7. 12. 2023 se v zasedací místnosti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. uskutečnil seminář „Aktuální směry v chovu prasat. Na semináři byla představena a pokřtěna nová kniha „Chov prasat“ s podtitulem technologie-technika-management, kterou vydalo nakladatelství Profi Press. Autorem knihy je Ing. Miroslav Rozkot, CSc. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. a kolektiv.


Na úvod semináře byla představena  nová kniha „Chov prasat“, kterou pokřtil ředitel VÚŽV, v. v. i. Dr. Ing. Pavel Čermák spolu s ředitelem nakladatelství Profi Press Martinem Sedláčkem. S přednáškou na téma „Kastrace prasat od začátku až do konce?“ vystoupil Ing. Miroslav Rozkot, CSc. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. a doc. Ing. Pavel Nevrkla, Ph.D. z Mendelovy univerzity v Brně přednášel o stelivovém a bezstelivovém ustájení prasat ve výkrmu. Po obou přednáškách následovala diskuze.

Knihu „Chov prasat“ je možné objednat u nakladatelství Profi Press na následujícím odkazu: Koupit knihu

Cílem této knihy je aktualizovat informace o chovu prasat, jako je zdraví prasat, reprodukce prasat, technika a technologie chovu prasat a výživa a krmení prasat. Zároveň autoři chtějí odpovědět na otázky spojené s problematikou chovu prasat v době, kdy čelíme novým výzvám, jakými je problematika zabezpečení chovu, zejména při nebezpečí zavlečení nových nákaz. Kniha také poskytuje základní informace o ekonomice chovu a o zpeněžení jatečně upravených těl prasat. Autoři doufají, že v jednotlivých kapitolách čtenáři naleznou to, co od této knihy očekávají a možná, že najdou i inspiraci k zamyšlení se nad vlastními chovatelskými postupy a že informace z této knihy využijí v jejich práci, a tím přispějí i k dalšímu rozvoji chovu prasat.

VÍCE V NAŠEM CHOVU


Mediální podpora semináře – ProfiPress
Seminář se konal s podporou firmy Agrico s.r.o. Třeboň

 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality