Ing. Miroslav Rozkot, CSc. v diskuzi o perspektivách chovu prasat na TV Zemědělec

Tv Zemědělec uveřejnila rozhovor s vedoucím oddělení chovu prasat Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. Ing. Miroslavem Rozkotem, CSc. a Ing. Karlem Horákem, majitelem rodinné firmy, která se již více než třicet let zabývá nejen chovem prasat, ale i skotu.


Ing. Miroslav Rozkot, CSc.

Ing. Miroslav Rozkot, CSc.

V době, kdy se v Evropě zvyšuje tlak na výrobu zdravých potravin, zajištění dobrých podmínek zvířat i na ochranu životního prostředí, se nabízí otázky, do jaké míry mohou chovatelé prasat v Evropě splňovat legislativou vymahatelná opatření, aniž by tím ohrozili svou pozici na světovém trhu. O konkurenceschopnosti tohoto tradičního sektoru zemědělské výroby se dozvíte v rozhovoru, který vedl redaktor TV Zemědělec Martin Jedlička.

Rozhovor vyšel i v tištěné formě
v časopise Zemědělec č. 51/2023

Přehrát pořad

VÚŽV v.v.i. > Aktuality