Co připravujeme v roce 2024

V přehledu plánovaných aktivit Výzkumného ústavu živočišné výroby v. v. i.  na rok 2024 jsou workshopy, semináře, kurzy, akce pro veřejnost, veletrhy, výstavy a vědecké konference.


VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce