Přednáška a expozice VÚŽV v Národním zemědělském muzeu

Národní zemědělské muzeum v Praze připravilo pro veřejnost tradiční lednovou akci, tentokrát s názvem Letenské prase & Letenský masopust. Na informačních panelech Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. se návštěvníci mohli dozvědět o historii chovu prasat na území Čech a Moravy, jak je dnes prase v našich končinách vykrmováno a o plemeni přeštického černostrakatého prasete. Součástí programu byla i přednáška Ing. Evy Weisbauerové, Ph.D. z VÚŽV s názvem „Povídání o přeštíkovi“.


Přeštické černostrakaté prase, lidově nazývané přeštík, je původní lokální plemeno pocházející ze západních Čech. Do poloviny 19. století se zde chovaly rázy prasat odvozené od divokého prasete evropského. Tato prasata (staročeský štětináč, český hřebenáč, barevné prase bavorské) se od poloviny 19. století začala křížit s dovezenými plemeny prasat z Anglie a Německa. Tito kříženci vytvořili dvě skupiny černostrakatých prasat – prase přeštické a kralovické. Od 20. let 20. století byla do plemenitby upřednostňována bílá plemena prasat a chov přeštických a kralovických prasat byl omezen. V 50. letech 20. století začala regenerace přeštických prasat, byla zušlechťována dalšími plemeny, převážně z Německa a Anglie. V roce 1964 bylo přeštické prase uznáno za samostatné plemeno. Mezi roky 1966 – 1972 bylo zušlechťováno plemenem pietrain pro získání vyšší zmasilosti. V roce 1992 bylo prohlášeno za genetický zdroj a od roku 1996 je chováno tzv. in sittu v uzavřené produkci.

Typická je pro plemeno nenáročnost, odolnost vůči stresu, přizpůsobivost, plemeno je vhodné i do venkovních chovů. Prasnice mají vynikající mateřské vlastnosti. Maso přeštických prasat je kvalitní, obsahuje více tuku, proto je vyhledávané pro svoje chuťové vlastnosti.

Více informací naleznete na následujícím odkazu: https://prestici.websnadno.cz/Prestici.html

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality