První zasedání vědecké rady Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i.

V úterý 16. ledna 2024 se uskutečnilo první zasedání vědecké rady VÚŽV. Na programu bylo projednání předložené periodické zprávy Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) za rok 2023, spolu s oponentním posudkem. Současně byly představeny projekty vědy, výzkumu a inovací, které byly ukončeny v roce 2023.


Dopolední část programu zahájil ředitel VÚŽV dr. Ing. Pavel Čermák, který představil členy vědecké rady, která je poradním orgánem ředitele VÚŽV v oblasti vědy a výzkumu a předal jim oficiálně originály jmenovacích dekretů. Ředitel VÚŽV dr. Ing. Pavel Čermák v krátké prezentaci představil činnost VÚŽV.

Vědecká rada na svém prvním zasedání dne  16. 1.  2024 projednala periodickou zprávu DRKVO za rok 2023 a byly vzneseny a zodpovězeny dotazy oponenta Prof. Ing. Ladislava Zemana, CSc.  k jednotlivým výzkumným závěrům. Oponent s poskytnutými odpověďmi a názory souhlasil. Vědecká rada jednomyslně odsouhlasila periodickou zprávu DKRVO ke schválení.

V odpolední části zasedání následovalo představení projektů vědy, výzkumu a inovací za rok 2023 (projekty ukončené k 31. 12. 2023).

 

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality