Exkurze pražské Střední průmyslové školy potravinářských technologií na Jatkách VÚŽV

Ve středu 21. února 2024 navštívily experimentální Jatka VÚŽV studentky SPŠ Podskalská z Prahy. Studentky prvního ročníku studijního oboru Veterinář/Veterinářka seznámil Ing. Daniel Bureš, Ph.D.  s provozem jatek, způsoby zpracování masa a hodnocením jakosti poražených hospodářských zvířat systémem SEUROP.


Studentky si mohly ověřit své znalosti různých druhů mas přímo na místě díky názorným ukázkám, které pečlivě připravil s kolektivem Ing. Radek Stibor, vedoucí úseku živočišné výroby. Studentky viděly práci řezníků a dostaly informace o plemenech skotu i prasat a jejich typických vlastnostech a charakteristikách. Ing. Daniel Bureš, Ph.D. z oddělení Chovu skotu  podal obsáhlý a vyčerpávající výklad, díky kterému odcházely studentky obohaceny o cenné poznatky z oboru. Další skupinu studentů z této školy přivítáme  už 6. 03. 2024.

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality