ŠKOLA NA FARMĚ v roce 2024 aneb Raději jednou vidět než stokrát slyšet

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. v Uhříněvsi je již několik let zapojen do programu vzdělávání a popularizace zemědělství. Umožňuje žákům základních škol a jejich pedagogům seznámit se přímo v provozních podmínkách farmy s chovem hospodářských zvířat. Program se nazývá ŠKOLA NA FARMĚ. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. si tak klade za úkol alespoň malým dílem přispět k celkové osvětě mladé generace v této oblasti. Snahou je hravou formou přitáhnout pozornost dětí k základním informacím o chovu hospodářských zvířat, především skotu a prasat. Jeho mottem je staré, ale dobré: „Raději jednou vidět, než stokrát slyšet!“.

Průvodcovaná stezka po farmě v Netlukách se skládá z teoretické a praktické části. V učebně farmy je pro žáky připravena stálá expozice krmiv s praktickou ukázkou a „poznávačkou“ jednotlivých složek (komponentů) krmiv pro chov skotu a prasat. Žákům jsou také poskytnuty základní informace o chovu skotu a prasat a o hospodaření na farmě.

V jednotlivých stájích se žáci seznámí s plemeny chovaných hospodářských zvířat, jejich exteriérem, životními projevy a potřebami, péčí o ně, způsoby chovu a chodem farmy. Dětem je umožněn blízký kontakt se zvířaty, včetně rozšířené manuální aktivity – přihrnování krmení a přikrmování telat, tzv. „nakrm si své tele“.

Žáci na závěr programu obdrží pracovní – metodický list týkající se chovu skotu a prasat, zopakují si získané vědomosti společně s lektorkou a pedagogy a vyplní malý test – křížovku. Všichni obdrží malý dárek – upomínkový předmět.

 

 

 

 

ŠKOLA NA FARMĚ

Realizováno s finanční podporou Ministerstva zemědělství.


VÚŽV v.v.i. > Aktuality