Příběh vědy – Mladý výzkumník 2024, aneb výzkumem ke kvalitě potravin.

Již tuto středu 24. 4. 2024 přivítá VÚŽV studenty na prvním ze tří termínů vzdělávacího programu Příběh vědy – Mladý výzkumník, aneb výzkumem ke kvalitě potravin. Program je určen pro studenty středních škol s cílem podpořit novou generaci výzkumníků – vědců v oboru živočišné produkce.


Prostřednictvím zážitkové demonstrace a pokusů v laboratořích VÚŽV se studenti populární formou seznamují se základy laboratorní výzkumné práce a s aktuální problematikou ve výzkumu hospodářských zvířat, aktivně se zapojují do různých testací např. laboratorních hodnocení kvality mléka a masa a laboratorních aktivit. Program je finančně podpořen Ministerstvem zemědělství.

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce