Příběh vědy – Mladý výzkumník 2024

Dne 15. 5. 2024 navštívilo program Příběh vědy – Mladý výzkumník ve VÚŽV 26 studentů a studentek SOŠ a SOU Hněvkovice. Cílem programu je podpořit novou generaci výzkumníků – vědců v oboru živočišné produkce.

Prostřednictvím zážitkové demonstrace a pokusů v laboratořích VÚŽV se studenti SOŠ a SOU Hněvkovice populární formou seznámili se základy laboratorní výzkumné práce, měli možnost si vyzkoušet sestavit si krmnou dávku pro dojnice s využitím software, poznali základní krmiva a jejich nutriční rozbor, vyzkoušeli si přípravu polymerázové řetězové reakce a metodu hodnocení senzorického profilu, trojúhelníkový test a hodnocení masa, mléka a kančího pachu. Program pořádá Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality