Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Číslo projektu RO0723
Kategorie projektu ZÁMĚRY MZe / Ministry of Agriculture RESEARCH PLANS
Hlavní řešitel za ústav Čermák Pavel, Dr. Ing.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace DKRVO spočívá především v rozvoji hlavní činnosti (výzkum a inovace), dále v rozvoji další činnosti (národní programy) a jiné činnosti (s důrazem na smluvní výzkum pro státní a privátní sektory), v souladu se zákonem o veřejných výzkumných institucích č. 341/2005 Sb.
V rámci DKRVO je řešeno osm dílčích záměrů.

V-01 – Uchování biologického materiálu od zvířat kategorie „Genetické živočišné zdroje – GZ“ a dalších ohrožených druhů savců – Ing. Josef Fulka, DrSc.
V-02 – Genetika a šlechtění hospodářských zvířat – Ing. Ludmila Zavadilová, CSc.
V-03 – Fyziologie výživy a jakost produkce z pohledu cílů udržitelného rozvoje a programu výživy zvířat. – Prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc.
V-04 – Strategie výživy hospodářských zvířat pro zvýšení konkurenceschopnosti a snížení dopadu globálních změn v biosféře. – doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D.
V-05 – Etologie a wefare zvířat v prostředí aktuálních agropolitických, environmentálních a společenských výzev. – doc. Ing. Jitka Bartošová, Ph.D.
V-06 – Inovace a optimalizace produkčních systému chovu hospodářských zvířat k zajištění dobrých životních podmínek chovaných zvířat. – doc. Ing. Ivana Knížková, CSc.
V-07 – Produkční systémy chovu s důrazem na zdraví a reprodukci dojnic, kvalitu a bezpečnost živočišných produktů a ekonomiku chovu skotu a dalších přežvýkavců. – Ing. Luděk Bartoň, Ph.D.
V-08 – Stabilizace a rozvoj produkčních systémů chovu prasat. – Ing. Miroslav Rozkot, CSc.

Období2023 - 2027
Odkaz do ISVAV
Odkaz na projekt
Interní odkaz