Efektivní postupy při řízení stáda dojnic

Číslo projektu QI91A238
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Byly analyzovány vybrané vztahy mezi znaky produkce, reprodukce, lineárního popisu zevnějšku a zdraví krav české holštýnské populace. Získané výsledky byly dále rozvíjeny a modifikovány do univerzálního elektronického systému evidence zootechnických a zdravotních dat, který je použitelný jako stájový deník v chovatelské praxi. Tato aplikace je nadále ve spolupracujících chovech využívána, testována a rozvíjena.

Období2009 - 2013
Odkaz do ISVAVQI91A238
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
ZINK, Vojtěch, ZAVADILOVÁ, Ludmila, LASSEN, J., ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, VACEK, Mojmír a ŠTOLC, Ladislav. Analyses of genetic relationships between linear type traits, fat-to-protein ratio, milk production traits, and somatic cell count in first-parity Czech Holstein cow. Czech Journal of Animal Science, 2014, 59, 539-547. ISSN 1212-1819. 2014
KRPÁLKOVÁ, Lenka, CABRERA, V.E., KVAPILÍK, Jindřich, BURDYCH, Jiří a CRUMP, P. Associations between age at first calving, rearing average daily weight gain, herd milk yield and dairy herd production, reproduction, and profitability. Journal of Dairy Science, 2014, 97, 6573-6582. ISSN 0022-0302. 2014
KRPÁLKOVÁ, Lenka, CABRERA, V. E., VACEK, Mojmír, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, STÁDNÍK, L. a CRUMP, P. Effect of prepubertal and postpubertal growth and age at first calving on production and reproduction traits during the first 3 lactations in Holstein dairy cattle. Journal of Dairy Science, 2014, 97, 3017-3027. ISSN 0022-0302. 2014
STANĚK, Stanislav, ZINK, Vojtěch, DOLEŽAL, Oldřich a ŠTOLC, Ladislav. Survey of preweaning dairy calf-rearing practices in Czech dairy herds. Journal of Dairy Science, 2014, 97, 3973-3981. ISSN 0022-0302. 2014
ZAVADILOVÁ, Ludmila a ZINK, Vojtěch. Genetic relationship of functional longevity with female fertility and milk production traits in Czech Holsteins. Czech Journal of Animal Science, 2013, 58, 554-565. ISSN 1212-1819. 2013
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ, A.S.. Metodika řízení odchovu a reprodukce jalovic holštýnského plemene z hlediska celkové rentability chovu dojnic. Autoři: VACEK, Mojmír, KRPÁLKOVÁ, Lenka, ZINK, Vojtěch a JANECKÁ, Marie.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-107-6. 2013-01-28. 2013
ZINK, Vojtěch, LASSEN, J. a ŠTÍPKOVÁ, Miloslava. Genetic parameters for female fertility and milk production traits in first-parity Czech Holstein cows. Czech Journal of Animal Science, 2012, 57, 108-114. ISSN 1212-1819. 2012
KRPÁLKOVÁ, Lenka, VACEK, Mojmír, PŘIBYL, Josef, VOSTRÝ, Luboš a STÁDNÍK, Luděk. Proměnlivost a korelace mezi vlastnostmi skotu. Náš chov, 2012, roč. 72(5), s. 31-33. ISSN 0027-8068. 2012
STANĚK, Stanislav, DOLEŽAL, Oldřich a ZINK, Vojtěch. Příčiny ztrát telat II. Náš chov, 2012, roč. 72(9), s. 18-20. ISSN . 2012

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Chov skotu