Úloha a funkce jadérka v oogenezi a časném embryonálním vývoji

Číslo projektu P302/11/P069
Kategorie projektu PROJEKTY GA ČR / Czech Science Foundation PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Fulková Helena, Mgr., Ph.D.
Poskytovatel projektuGA ČR
Popis projektu

Oocyty a časná embrya savců obsahují atypickou jadernou strukturu NPB (nucleolus precursor body). Tato struktura vzniká z původně aktivního jadérka rostoucích oocytů, avšak její přesná funkce není známá. Předpokládalo se však, že slouží jako neaktivní (pasivní) úložiště jadérkových proteinů, které jsou následně využity během časné embryogeneze po EGA (embryonic genome activation). V rámci řešení projektu se nám však podařilo ukázat, že tomu tak není. Celkem překvapivě jsme zjistili, že NPB hraje výraznou roli při regulaci satelitních sekvencí v krátké době po oplození, avšak pro vlastní aktivitu RNA PolI není nijak zásadní. Projekt je v současné době uzavřen a Grantovou agenturou ČR byl vyhodnocen jako vynikající.

Období2011 - 2013
Odkaz do ISVAVGPP302%2F11%2FP069
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
FULKOVÁ, Helena a LANGEROVÁ, A. The maternal nucleolus plays a key role in centromere satellite maintenance during the oocyte to embryo transition. Development, 2014, 141, 1694-1704. ISSN 0950-1991. 2014
LAGUTINA, N., FULKOVÁ, Helena, LAZZARI, G. a GALLI, C. Interspecific somatic cell nuclear transfer: advancements and problems. Cellular Reprogramming , 2013, 15, 374-384. ISSN 2152-4971. 2013
FULKOVÁ, Helena, LANGEROVÁ, Alena, MARTÍNKOVÁ, Stanislava a FULKA, Josef, Jr. Nucleolar transplantation and human embryogenesis. In Proteins of the Nucleolus: Regulation, Translocation, & Biomedical Functions. Dordrecht: Springer Science+Business Media, 2013, s. 343-357. ISBN 978-9400758179. 2013
LANGEROVÁ, Alena, FULKOVÁ, Helena a FULKA, Josef, Jr. Pluripotent stem cells from maturing oocytes.. Cellular Reprogramming , 2013, 15, 389-393. ISSN 2152-4971. 2013
LANGEROVÁ, Alena, FULKA, Josef, Jr. a FULKOVÁ, Helena. Somatic cell nuclear transfer-derived embryonic stem cell lines in humans: pros and cons. Cellular Reprogramming , 2013, 15, 481-483. ISSN 2152-4971. 2013
FULKA, Josef Jr., LANGEROVÁ, Alena, LOI, Pasqualino, PTAK, Grazyna, ALBERTINI, David a FULKOVÁ, Helena. The ups and downs of somatic cell nucleus transfer (SCNT) in humans. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 2013, 30, 1055-1058. ISSN 1058-0468. 2013
FULKOVÁ, Helena, MARTÍNKOVÁ, Stanislava, KYOGOKU, Hirohisa., LANGEROVÁ, Alena a FULKA, Josef Jr., Production of giant mouse oocyte nucleoli and assessment of their protein content. Journal of Reproduction and Development, 2012, 58, 371-376. ISSN 0916-8818. 2012

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Biologie reprodukce