8-hydroxychinolin proti nekrotické enteritidě?

SKŘIVANOVÁ, Eva a KOKOŠKA, Ladislav. 8-hydroxychinolin proti nekrotické enteritidě?. Krmivářství, 2016, roč. 20(6), s. 18-19. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz16150.pdf
Abstrakt

Článek popisuje studium vlivu 8-hydroxychinolinu (8HQ) na C. perfringens a Bifidobacterium spp. u kuřat. Výsledky byly získány experimenty s nativními a autoklávovanými obsahy tenkých střev brojlerových kuřat a bylo zjištěno, že 8HQ působil selektivně proti C.perfringens, v porovnání s účinkem na bifidobakterie. Testované koncentrace byly v rozmezí 32 – 2048 ug/ml. Z výsledků vyplývá možnost využití 8HQ jako selektivního přípravku k potlačení C. perfingens. Nicméně bude třeba zjištění podpořit experimentem na kuřatech a detailnější toxikologií dané látky.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce