Antilopa losí - zdravá alternativa červeného masa

KOTRBA, Radim, REGNEROVÁ, N. a BUREŠ, Daniel., 2009 Antilopa losí - zdravá alternativa červeného masa. In Den masa. Praha: Česká zamědělská univerzita, s. 28-32. ISSN 978-80-213-2005-5
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz9196.pdf
Abstrakt

U pěti býků antilopy losí (AL) a pěti býků plemene české strakaté (ČS) byla porovnávána intenzita růstu, jatečné parametry a složení masa. Výkrm samců AL byl 2,5 krát delší. Jatečná výtěžnost u obou druhů byla srovnatelná. Býci ČS měli vyšší podíl jatečných lojů. Výsledky technologického rozboru u masa I. jakosti byl příznivější pro býky ČS. U masa II. jakosti nebyly prokázány rozdíly. Masa AL vynikalo nižším zastoupením celkového tuku a vyšším obsahem bílkovin. Maso AL bylo tmavší a červenější než maso býků ČS.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov skotu, Etologie