Automatické dojicí systémy. Vybrané faktory ovlivňující proces robotizovaného dojení

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Automatické dojicí systémy. Vybrané faktory ovlivňující proces robotizovaného dojení. Autoři: KNÍŽKOVÁ, Ivana, KUNC, Petr, PŘIKRYL, Miroslav, MALOUN, Josef, JIROUTOVÁ, Pavlína, STANĚK, Stanislav a MALAŤÁK, Jan.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-085-7. 2011-12-06.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz11164.pdf
Abstrakt

Autoři této metodiky se snažili na základě vědeckých poznatků a aplikovaných výsledků výzkumu sestavit metodickou příručku, dostupnou široké chovatelské veřejnosti s cílem seznámit chovatelskou veřejnost s robotizovaným dojením, a to zejména z pohledů, které nejsou doposud dostatečně zmapovány – energetická náročnost robotizovaného dojení, přímí vliv technických faktorů a mikroklimatických faktorů na organismus dojnic a vlastní proces dojení v dojicím robotu a možnosti jejich ovlivnění.

ProjektPůsobení technických a animálních faktorů v procesu robotizovaného dojení
Ke stažení 11164
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat