Chov ovcí a koz a trvalé travní porosty v Evropské unii

KVAPILÍK, Jindřich. Chov ovcí a koz a trvalé travní porosty v Evropské unii. In Ročenka chovu ovcí a koz v České republice. Praha: ČMSCHOK, 2012, s. 13-18. ISBN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12150.pdf
Abstrakt

Příspěvek se zabývá vývojem početních stavů ovcí a koz a jejich podílu na využívání TTP ve státech EU. V roce 2010 se ve státech EU chovalo téměř 100 milionů ovcí a 12,5 mil. koz. Největšími chovateli jsou Velká Británie, Španělsko, Řecko, Rumunsko, Francie a Itálie. Podíl TTP vyšší jak 50% je vykazován v Irsku, Velké Británii, Slovinsku, Řecku, Rakousku a Lucembursku. Poměrně velké rozdíly v podílu TTP na zemědělské půdě existují mezi starými a novými státy EU. Při zatížení jednoho hektaru TTP pěti malými přežvýkavci (ovcemi a kozami) by bylo možné v EU-15 a v EU-12 využít kolem 38% a 21% výměry TTP. Aktuální společná zemědělská politika stejně jako její připravovaná reforma podporuje zvyšování výměry TTP politicky i ekonomicky.

ProjektStudium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému obhospodařování travních porostů v České republice
OdděleníChov skotu