Chov prasat

ROZKOT, Miroslav, BĚLKOVÁ, Jaroslava, BOUDNÝ, Jan, FRYDRYCHOVÁ, Soňa, KERNEROVÁ, Naděžda, LUSTYKOVÁ, Alena, MALÁ, Gabriela, NEVRKLA, Pavel, NOVÁK, Pavel, RUDINSKAYA, Tamara, SMOLA, Jiří a WEISBAUEROVÁ, Eva. Chov prasat. Praha: ProfiPress, 2023, 158 s. ISBN 978-80-88306-27-6
Kateg. publikaceMonografie; brožury; knihy; kapitoly v knize
Počet stran158
Interní odkaz23199.pdf
Abstrakt

Kniha pojednává o chovu prasat v širokém rozsahu a problematice od domestikace prasat přes chov až po ekonomiku tohoto odvětví. Užitkovost prasat dosahuje vysoké úrovně. Moderní farmy dosahují přes 35 odchovaných selat/prasnici/rok, přírůstek ve výkrmu 1000 g/den a konverze krmiva 2,5 – 2,8 kg. Profesionální zemědělské farmy zajišťují produkci vepřového masa podle požadavků zpracovatelského průmyslu a koncových spotřebitelů, musí reagovat na požadavky v oblastí technologií, welfare. Pro bezpečnost potravin je velmi důležitá zoohygienická a veterinární oblast chovu prasat. Všechny oblasti jsou popsány v této knize.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Nové metody klasifikace JUT prasat, Nové směry v produkci selat s důrazem na welfare, ochranu životního prostředí a ekonomiku produkce, Výkrm kanečků jako ekonomicky i eticky přijatelná možnost řešení zákazu a omezení chirurgické kastrace, Vliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníChov prasat, Technologie a technika chovu hospodářských zvířat