Ekonomické souvislosti odchovu telat

SYRŮČEK, Jan., 2021 Ekonomické souvislosti odchovu telat. In Farmářský den - odchov telat na pranýři. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a Česká technologická platforma pro zemědělství, s. 26-29. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz21185.pdf
Abstrakt

Ekonomice bývá v každém nejen zemědělském podniku věnována trvalá pozornost. V rámci produkce mléko je první a důležitou fází odchov telat. U podniků s chovem dojeného skotu bývá často ekonomická pozornost věnována zejména kalkulaci ekonomických ukazatelů chovu dojeného skotu a ostatní kategorie bývají neprávem opomíjeny. Tento příspěvek se zaměřuje na literární přehled prací zabývající se ekonomickou efektivitou v odchovu telat. U odchovu se v rámci manažerského řízení kalkulují nejčastěji náklady na den odchovu. Mezi nejvyšší nákladové položky patří krmiva a pracovní náklady. V ČR se celkové náklady nejčastěji pohybují kolem 50 až 60 Kč za den odchovu, přičemž existuje vysoká variabilita mezi podniky. V zahraničních souborech podniků byly náklady výrazně vyšší, což bylo dáno vyšší cenovou hladinou. Prokazatelně existují rozdíly mezi státy a systémy chovu v ustájení a způsobu krmení. Velká pozornost by proto měla být věnována zejména výživě, spotřebě práce při ošetřování a ustájení. Pro budoucí ekonomické analýzy odpovídající podmínkám ČR je nezbytné pravidelné sledování a vyhodnocování ukazatelů odchovu telat u velkého počtu českých chovů.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníChov skotu