Ekonomický význam znaků u králíků ve faremních chovech

KRUPOVÁ, Zuzana, VOLEK, Zdeněk, KRUPA, Emil a WOLFOVÁ, Marie. Ekonomický význam znaků u králíků ve faremních chovech. Náš chov, 2021, roč. 81(3), s. 37-39. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz21027.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo vypočítat vliv základních produkčních ukazatelů na ekonomickou efektivnost králíků v komerčních chovech v České republice. Vlastní výpočet ekonomického významu pro základní produkční znaky zahrnoval růst, reprodukci, zdravotní stav (přežitelnost), kvalitu jatečného těla a efektivnost využití krmiv. Ekonomický význam byl vyjádřen jako změna zisku chovu při zlepšení úrovně daného znaku o jednu jednotku na ramlici a rok. V tuzemských chovech brojlerových králíků byl přímý ekonomický přínos ze zlepšení znaků následující: 215 Kč/živě narozeného králíka na vrh, 29,20 Kč z podílu přeživších králíků do odstavu, 0,51 Kč/kg hmotnosti vrhu při odstavu, 30,80 Kč/g průměrného denního přírůstku živé hmotnosti v průběhu výkrmu, 212 Kč při prodloužení produkčního věku ramlice o jeden vrh a 787 Kč při zlepšení konverze krmiva. Výpočet ekonomického významu znaků vychází ze všeobecně specifických produkčních a ekonomických podmínek chovu a z daného produkčního systému. Vyšší podobnost EV znaků u tuzemské populace králíků s hodnotami zjištěnými v zahraničí je pravděpodobně výsledkem větší univerzálnosti systémů chovu jako takového a menšího vlivu místních podmínek, než je tomu u jiných druhů hospodářských zvířat.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat