Intestinal and total tract phytate digestibility and phytase activity in the digestive tract of hens fed a wheat-maize-soyabean diet

MAROUNEK, Milan, SKŘIVAN, Miloš., ROSERO, O. a ROP, O. Intestinal and total tract phytate digestibility and phytase activity in the digestive tract of hens fed a wheat-maize-soyabean diet. Journal of Animal and Feed Sciences, 2010, 19, 430-439. ISSN 1230-1388.
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkaz10155.pdf
Abstrakt

The intestinal and total tract digestibilities of phosphorus (P) and phytate P were determined in digestibility trials with laying hens and broiler breeders. In both digestibility trials, the total tract digestibility of phytate P was higher than the intestinal digestibility (33 and 35 % vs 20 and 18 %). In contrast, in both trials the total tract retention of P was lower than the intestinal retention (22 and 19 % vs 52 and 42 %). The average specific phytase activities in the crop, stomach, small intestinal contents, mucosa and caecal contents were 10.2, 9.2, 14.6, 11.5 and 135 μmol.h-1.g-1, respectively.

ProjektHydrolýza kyseliny fytové v trávicím traktu nosnic, Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce