Porovnání jatečné hodnoty býků plemen česká červnika a české strakaté

BUREŠ, Daniel a BARTOŇ, Luděk., 2010 Porovnání jatečné hodnoty býků plemen česká červnika a české strakaté. In Šlechtění na masnou užitkovost a aktuální otázky produkce jatečných zvířat. Brno: Mendelova univerzita, s. 79-81. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz10163.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo porovnat jatečnou hodnotu 12 býků plemen česká červinka a české strakaté. Zatímco býci plemene české strakaté zaznamenali vyšší hmotnost jatečně upraveného těla a zařazení do třídy zmasilosti SEUROP, byla u obou plemen pozorována zcela srovnatelná jatečná výtěžnost, třída protučnělosti SEUROP i složení jatečně upraveného těla.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov skotu