Prevence šíření antimikrobiální rezistence v chovech drůbeže

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Prevence šíření antimikrobiální rezistence v chovech drůbeže. Náš chov, 2023, roč. 83(10), s. 53-55. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz23135.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu rizika šíření antimikrobiální rezistence v chovech nosnic a ve výkrmu brojlerů a preventivních opatření managementu, profylaxe a biosekurity pro udržení dobrého zdravotního stavu drůbeže jako významného předpokladu snížení spotřeby antimikrobik.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat