Proměnlivost a korelace mezi vlastnostmi skotu

KRPÁLKOVÁ, Lenka, VACEK, Mojmír, PŘIBYL, Josef, VOSTRÝ, Luboš a STÁDNÍK, Luděk. Proměnlivost a korelace mezi vlastnostmi skotu. Náš chov, 2012, roč. 72(5), s. 31-33. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz12042.pdf
Abstrakt

Příspěvek se zabývá korelacemi mezi 34 hodnocenými znaky užitkovosti, zevnějšku a funkčními vlastnostmi u české a kanadské populace holštýnského skotu. Soubory pro výpočet korelačních matic zahrnovaly 766 českých a 851 kanadských býků. Korelace byly vypočteny samostatně podle země hodnocení a zvlášť u býků s vysokou a nízkou spolehlivostí odhadu plemenných hodnot (PH). Zjištěné genetické korelace naznačují vazby mezi exteriérovými znaky a funkčními vlastnostmi, které je možné využít při selekci a plemenitbě.

ProjektEfektivní postupy při řízení stáda dojnic, Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat