Sezónní pastevní výkrm prasat jako alternativní systém pro přeštické černostrakaté plemeno

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a BIOFARMA SASOV. Sezónní pastevní výkrm prasat jako alternativní systém pro přeštické černostrakaté plemeno. Autoři: DOSTÁLOVÁ, Anne, KOUCKÝ, Milan., VALIŠ, Libor a SKLENÁŘ, J.. Česká republika. Ověřená technologie OT/03/2014. 2014-12-12.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz14168.pdf
Abstrakt

Na základě výsledků řady srovnávacích testů byla pro Přeštické černostrakaté plemeno navržena alternativní technologie, která spočívá v uplatnění sezónního pastevního výkrmu s využitím kompletních krmných směsí z tuzemských komponentů. Tento systém plně využívá genetický potenciál daného plemene při zlepšení nutričních charakteristik konečného produktu i ekonomických ukazatelů produkce.

ProjektKvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií v konvenčním a ekologickém chovu
OdděleníChov prasat, Dokumentace a propagace